Her kan ein sjå bilete frå dei foreløpige nummera av Atrium som er blitt gitt ut i 2012. 

Tema for IKON i dei ulike nummera har vore “elske”, “lys” og “musikk”. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *