Atrium er et magasin laget for og av studenter ved
Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Det henvender seg til brede lesergrupper, men
publiserer også fagrelatert stoff knyttet til HF-fakultetet.

Atrium baseres på frivillig innsats og er et
samlingspunkt for studenter som ønsker erfaring
fra medievirksomhet.

Magasinet utgis to ganger hvert semester, med støtte fra
Det humanistiske fakultet og Kulturstyret.
Disse står uten redaksjonelt ansvar.

 

Styret

Redaktør: TBA

Redaksjonssekretær- og økonomisjef: TBA

Journalistansvarlig: TBA

Layoutansvarlig: TBA

Fotoredaktør: TBA

PR-sjef: TBA

Nettredaktør: TBA